คืนของ shopee ค่าส่ง

0
ขั้นตอนการคืนสินค้าไปยังคลังสินค้า Shopee (สำหรับสินค้าจากร้าน Official Shop)
ผู้ซื้อสามารถทำตามขั้นตอนการส้่งสินค้าคืนง่ายๆ เพียงแค่ทำ 3 ขั้นตอน
 1. แพ็คสินค้า
  • ผู้ซื้อทำการแพ็คสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์เดิม และปริ้นท์แบบฟอร์มใบปะหน้าพัสดุ ที่นี่ โดยกรอกรายละเอียดใบปะหน้าพัสดุให้ครบถ้วน
  • กรณีที่ผู้ซื้อต้องการเขียนใบปะหน้าพัสดุเอง กรุณาจ่าหน้าใบปะหน้าพัสดุดังนี้
   • หมายเลขคำสั่งซื้อ และวงเล็บว่า Mall Return (WH Return)
   • หมายเลขคำขอคืนสินค้า
   • ชื่อผู้ส่ง (ชื่อลูกค้าที่ต้องการคืนสินค้า)
   • เบอร์โทรศัพท์
   • ที่อยู่ผู้ส่ง
   • ส่งถึง คลังสินค้า Shopee (คลังสินค้าคืน) ที่อยู่ WHA-KPN 333/17 หมู่ 3 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570
 2. ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า : ผู้ซื้อต้องทำการจัดส่งคืนภายในระยะเวลา 3 วัน Shopee ขอ  แนะนำให้ทำการจัดส่งด้วย Kerry หรือ EMS ของไปรษณีย์ไทย เพื่อให้การคืนเงินเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว โดย Shopee จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนตามอัตราค่าจัดส่ง Kerry หรือ Ems ของไปรษณีย์ไทย
 3. ยืนยันการจัดส่งคืนผ่านแอป
  • หลังจากจัดส่งสินค้าแล้ว กรุณากรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการจัดส่งภายในแอป ดังนี้
   • เข้าไปที่ เมนู ฉัน > การซื้อของฉัน > การคืนเงิน / คืนสินค้า
   • เลือก คำขอคืนเงินคำสั่งซื้อ
   • เลือกเหตุผลในการคืน
   • ใส่ Email ของคุณ
   • กด ส่ง
   • ระบุข้อมูลการส่งคืนสินค้า
    • เลขที่พัสดุ*
    • ชื่อขนส่งที่จัดส่งสินค้าคืน
    • ข้อมูลการส่งคืนสินค้า / พร้อมแนบรูปภาพหลักฐานการส่งสินค้า*
     • (*การกรอกเลข track คือ กรุณาระบุข้อมูลเลขพัสดุให้ถูกต้อง กรอกเฉพาะตัวเลขกับตัวหนังสือได้เลยค่ะ ไม่ต้องมีช่องว่างหรือขีด แล้วอัพโหลดรูปภาพใบเสร็จการจัดส่งได้เลยค่ะ เพื่อความรวดเร็วในการคืนเงิน)
     • หมายเหตุ:
      • การเคลมค่าจัดส่งสินค้า ผู้ซื้อจะได้รับค่าจัดส่งตามอัตราค่าจัดส่งภายใน 7-15 วัน โดยจะได้รับใน My AirPay Wallet
      • ค่าสินค้าจะโอนคืนให้ผู้ซื้อ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของผู้ซื้อ
       • ชำระโดยเครดิตการ์ด คุณจะได้ค่าสินค้าคืนผ่านเครดิตการ์ดภายใน 7-15 วันทำการ
       • ชำระโดยเดบิตการ์ด คุณจะได้ค่าสินค้าคืนผ่านเดบิตการ์ดภายใน 15-45 วันทำการ
       • ชำระผ่านช่องทางอื่นๆ คุณจะได้รับค่าสินค้าผ่าน My AirPay Wallet ภายใน 1 วันทำการ

สินค้าที่มีขนาดใหญ่ จะทำการส่งคืนให้ Shopee ทางไหนได้บ้าง?

Shopee สามารถบริการนัดรถขนส่งให้เข้าไปรับสินค้าขนาดใหญ่ได้ เฉพาะสินค้าที่สั่งซื้อจากร้าน Shopee Mall เท่านั้น!

 1) กดปุ่ม “คืนเงินคืนสินค้า”

2) หากสินค้าของคุณตรงมีคุณสมบัติครบถ้วน คุณจะได้รับอีเมลอัตโนมัติจากระบบภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งจะมี Google ฟอร์ม ให้คุณกรอกข้อมูลและรายละเอียดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3) ภายใน 24 ชั่วโมง ขนส่งจะติดต่อคุณเพื่อนัดรับสินค้าและยืนยันอีกครั้ง
*คุณจะต้องทำการคืนสินค้าภายใน 3 วันหลังจากขอ “คืนเงินคืนสินค้า” หากวันที่คุณต้องการนัดรับสินค้านั้นเกิน 3 วันหลังจากคำขอคืนสินค้า ขอให้คุณยกเลิกคำขอเดิมและทำการขอคืนเงินคืนสินค้าใหม่อีกครั้ง

ตัวอย่าง หากคุณกดขอคืนเงินคืนสินค้าในวันที่ 1 พ.ค. คุณจะต้องนัดคืนสินค้าภายในวันที่ 3 พ.ค. มิฉะนั้นระบบจะถือว่าคุณไม่ส่งของคืน และถือว่าคุณยอมรับสินค้า
หากคุณต้องการนัดรับสินค้าหลังวันที่ 3 พ.ค. คุณจะต้องยกเลิกคำขอคืนเงินคืนสินค้าเดิมภายในวันที่ 3 พ.ค. และส่งคำขอคืนเงินคืนสินค้าใหม่อีกครั้ง แต่วันที่นัดรับสินค้าจะต้องอยู่ภายใน 3 วัน เช่น หากคุณต้องการนัดส่งรับสินค้าในวันที่ 5 พ.ค คุณจะต้องกดขอคืนสินค้าใหม่ ในวันที่ 3 พ.ค. – 5 พ.ค.

สินค้าขนาดใหญ่คือสินค้าที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อนึงในนี้

  1. มีน้ำหนักมากกว่า 20 กิโลกรัม
  2. ด้านใดด้านหนึ่งเกิน 100 เซนติเมตร
  3. ทั้งสามด้านรวมกันเกิน 150 เซนติเมตร

การคืนสินค้าและการคืนเงิน
ก.ค. 9, 2020•FAQ
การคืนเงินคืนสินค้าของ Shopee คือ ขั้นตอนที่ผู้ซื้อสามารถกดส่งคำขอได้ในแอปหรือเว็บไซต์ภายในระยะเวลา Shopee การันตี (หรือภายใน 3-15 วัน* หลังจากที่ได้รับสถานะ “การจัดส่งสำเร็จ” จากบริษัทที่ทำการขนส่ง)

ระยะเวลาการันตีขึ้นอยู่กับประเภทร้านค้า
15 วัน สำหรับร้านค้า Shopee Mall
7 วัน สำหรับร้านค้าแนะนำ
3 วัน สำหรับร้านค้าทั่วไป

ขั้นตอนโดยรวม สำหรับการคืนเงิน/ คืนสินค้าใน Shopee (กรณีไม่มีข้อพิพาท)
กด ขอคืนเงิน/ คืนสินค้า ภายในแอปหรือเว็บไซต์ Shopee
รอการตอบกลับจากผู้ขาย
กด ตอบรับคำขอ และขอให้ผู้ซื้อทำการส่งสินค้ากลับไปยังผู้ขายเพื่อทำการตรวจสอบ
กด ปฎิเสธคำขอ จากนั้น Shopee จะเป็นคนกลางในการตัดสินข้อพิพาท
กด ตอบรับ เพื่อให้ Shopee ทำการคืนเงินให้กับผู้ซื้อ
อย่างไรก็ตาม การคืนเงิน/ คืนสินค้าใน Shopee แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามประเภทของร้านค้า

การคืนเงินคืนสินค้ามี 3 ประเภทคือ
การคืนเงิน/ คืนสินค้าร้านค้า Shopee Mall
การคืนเงิน/ คืนสินค้าร้านค้าแนะนำ
การคืนเงิน/ คืนสินค้าร้านค้าทั่วไป
ขั้นตอนการดำเนินการขอคืนสินค้า
สำหรับร้านค้า Shopee Mall และร้านค้าแนะนำ (กรณีไม่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น)
รายละเอียดและระยะเวลาของการขอคืนสินค้าสำหรับร้านค้าแนะนำในกรณีที่ไม่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น

สำหรับร้านค้าทั่วไป (กรณีไม่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น)

 • รายละเอียดและระยะเวลาของการขอคืนสินค้าสำหรับร้านค้าทั่วไปในกรณีที่ไม่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น
 • ระยะเวลาการคืนเงินของ Shopee

  ระยะเวลาการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ชำระผ่านบัตรเครดิตหรือการผ่อนชำระ 7-15 วันทำการ
  2. ชำระผ่านบัตรเดบิต 30-45 วันทำการ
  3. หากชำระเงินผ่าน AirPay wallet, ATM, โอนผ่านช่องทางธนาคาร และ ชำระเงินปลายทาง ระบบจะทำการคืนเงินเข้า AirPay Wallet ของคุณใน 48 ชม.

  หมายเหตุ

  • วันทำการ หมายถึง วันจันทร์ – ศุกร์ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยระยะเวลาในการคืนเงินอาจมากกว่าขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตรหรือบัญชีของคุณ
  • Shopee สามารถโอนเงินเข้าบัญชีที่คุณได้ทำการผูกไว้ในบัญชีผู้ใช้ Shopee เท่านั้น
บทความก่อนหน้านี้เปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง shopee
บทความถัดไปเช็คพัสดุ ธรรมดา ด้วย ชื่อ นามสกุล