เช็คพัสดุ international express ส่งจากต่างประเทศ เราสามารถเช็คโดยใส่หมายเลขพัสดุลงในแบบฟอร์ม แล้วกดค้นหา
วิธีเช็คพัสดุ Standard Express ของ ช้อปปี้ หลังจากสั่งสินค้าจาก Shopee แล้ว ปกติขนส่ง shopee express จะส่งผ่าน standard express โดยที่เรา่สามารถเช็คได้ง่ายๆดังนี้

Recent Posts