standard delivery (normal) คือ standard express คือการส่งแบบไหน Shopee มีการปรับรูปแบบขนส่งใหม่ เพื่อเป็นมาตรฐาน โดยเลือกผู้ให้บริการขนส่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณลูกค้า ซึ่งพิจารณาจากความรวดเร็วในการจัดส่ง พื้นที่ให้บริการ และน้ำหนักพัสดุที่สามารถรับได้ โดยมีรายละเอียด การขนส่งสินค้าแบบมาตรฐานของ Shopee ตามที่ได้ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดังนี้ การขนส่งแบบมาตรฐาน (Standard Delivery (Normal)) เหมาะสำหรับการจัดส่งพัสดุที่มีน้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ขนาดของสินค้ำที่รับได้สูงสุดคือ 100 cm + 100 cm + 100 cm รวมกัน 3 ด้านไม่เกิน...
Shopee Xpress เช็คพัสดุ หน้านี้สามารถเช็คพัสดุที่สั่งซื้อสินค้าจาก Shopee สามารถเช็คได้ทุกขนส่ง เช่น Shopee Xpress,Kerry Express,Best Express,Flash Express,J&T Express,รวมถึง ไปรษณีย์ไทย และ Shopee Courier อื่นๆอีกมากมาย
standard delivery (normal) คือ การขนส่งแบบมาตรฐาน โดยการจะได้ว่าพื้นที่นั้นขนส่งด้วยขนส่งใด Shopee จะพิจารณาจากพื้นที่ที่ให้บริการของบริษัทขนส่งที่เหมาะสมกับที่อยู่ในการจัดส่งของร้านค้า ประกอบกับลักษณะของสินค้าที่ร้านค้าขาย รูปแบบการขนส่งแบบมาตรฐานของ Shopee จะแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ Standard Delivery – Normal (การขนส่งแบบมาตรฐาน) Standard Delivery – Bulky (การขนส่งสำหรับสินค้าขนาดใหญ่) Standard – Thailand Post EMS (การขนส่งแบบ EMS โดยไปรษณีย์ไทย) Economy – Thailand Post Registered Mail (การขนส่งแบบลงทะเบียน โดยไปรษณีย์ไทย) Other Logistic (การขนส่งแบบอื่นๆ เช่น Seller...

Recent Posts