เราไม่ทิ้งกัน.com

0

ผู้ที่มีสิทธิ์ที่ได้รับเงินเยียวยา ต้องมีเงื่อนไขหลัก 3 ข้อ คือ 1.แรงงาน ชั่วคราวลูกจ้าง อาชีพอิสระ 2.ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม คือไม่ได้รับการดูแลหรือเยียวยาจากระบบประกันสังคม ส่วนผู้ประกันตนในมาตรา 39, 40 มีสิทธิ์ลงทะเบียน และ 3.ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ส่วนหลักฐานตอนกรอก ได้แก่ 1.บัตรประจำตัวประชาชน 2.ข้อมูลส่วนบุคคล และ3.ข้อมูลนายจ้าง แต่ถ้าเป็นอาชีพอิสระก็ไม่ต้องมี

ขณะที่ช่องทางรับเงินนั้น ประชาชนสามารถเลือกได้ 1.บัญชีธนาคาร 2.พร้อมเพย์ ผูกกับบัตรประชาชน ลงทะเบียนแล้ว ได้รับเงินอย่างเร็วที่สุด 7 วันทำการ

โดยเว็บไซต์เปิดลงทะเบียนที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เริ่ม 18.00 น. วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 โดยไม่มีกำหนดปิด

บุคคลที่ได้รับ 5,000 บาท คุณสมบัติดังนี้
1.แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ
2.ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม แต่ประกันสังที่จ่ายเอง เช่น มาตรา 39 มาตรรา 40 มีสิทธิ์ (สำหรับท่านที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 สามารถไปเบิกได้ที่ประกันสังคม )
3.เป็นผู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับ Covid-19 เช่นธุรกิจถูกปิดชั่วคราว ,ถูกสั่งพักงาน/เลิกจ้าง ,ลดเวลาทำงาน ,รายได้ลดลง หรืออื่นๆ

หลักฐานที่ต้องใช้ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.ข้อมูลส่วนบุคคล
3.ข้อมูลนายจ้าง (ถ้ามี)
ช่องทางรับเงิน (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
1.บัญชีธนาคาร (ธนาคารใดก็ได้)
2.พร้่อมเพย์ ผูกบัตรประชาชน

บทความก่อนหน้านี้ลงทะเบียน5000
บทความถัดไปเราไม่ทิ้งกัน com ลงทะเบียน