Home สแตนดาร์ด เอ็กซ์เพรส

สแตนดาร์ด เอ็กซ์เพรส

  สำหรับท่านที่ช้อปปิ้งกับ Shopee หลังจากจ่ายเงินแล้ว จะมีออฟชั่น การขนส่งสินค้าที่เป็นมาตรฐาน ของ shopee express เลยนั่นก็คือ การส่งพัสดุแบบ standard express นั้นเอง

Recent Posts