เราสามารถระบุ ได้หรือไม่ว่า เวลาจะส่งไม่ต้องโทร ซึ่งถ้าหากท่านเป็นอีกคนนึง ที่ไม่สะดวกจะรับโทรศัพท์ ไม่ว่าจะติดงาน ที่ทำงานไม่สะดวกให้ใช้โทรศัพท์ ติดธุระ หรืออะไรก็ตาม ที่ทำให้ท่านไม่สะดวกในการรับโทรศัพท์ ในทางบางเวลา ถามว่า เรา สามารถที่จะ ระบุได้ไหมว่า ระบุไม่ต้องโทรก่อนส่ง 

Recent Posts