Home Shopee คืนสินค้า

Shopee คืนสินค้า

ผู้ซื้อต้องทำการจัดส่งคืนภายในระยะเวลา 3 วัน Shopee ขอ  แนะนำให้ทำการจัดส่งด้วย Kerry หรือ EMS ของไปรษณีย์ไทย เพื่อให้การคืนเงินเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว โดย Shopee จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนตามอัตราค่าจัดส่ง Kerry หรือ Ems ของไปรษณีย์ไทย

Recent Posts