standard express shopee เป็นการสั่งของจากต่างประเทศผ่าน shopee ซึ่งเป็นการส่งแบบธรรมดา ระยะเวลาที่จะได้รับของก็ประมาณ 7-20 วัน ซึ่งช่วงแรกๆอาจจะยังแทรคไม่ได้ เช็คพัสดุ standard express ได้ที่ ลิ้งค์นี้

Recent Posts

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com