shopee express ไม่ได้รับของ

0

shopee express ไม่ได้รับของ

Shopee express เมื่อสั่งซื้อสินค้าไปแล้ว และเลยระยะเวลาการส่ง เราสามารถติดตามของได้ที่ shopee โดยตรง โทร.02-017-8399 หรือกรณีพัสดุสูญหาย มีรายละเอียดดังนี้

หากในกรณีพัสดุสูญหายหรือเสียหาย สำหรับการจัดส่งผ่าน Shopee Express, Ninja Van, Best Express, J&T Express, DHL Domestic, Kerry, EMS-Thailand Post และ Registered Mail-Thailand Post ทางร้านค้าสามารถแจ้งเรื่องและแสดงหลักฐานในการจัดส่งพัสดุที่เกิดเรื่องดังกล่าวให้ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Shopee ได้โดยตรง โดยต้องใช้หลักฐานดังนี้
กรณีพัสดุสูญหาย

  1. เลขที่คำสั่งซื้อ
  2. รายละเอียดสินค้าที่สูญหาย
  3. หลักฐานการปล่อยสินค้า ดังนี้
• จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ส่งออกไปในวันดังกล่าว
• วันที่ส่งของออกไป
• ชื่อพนักงานที่เข้ารับ
• เบอร์พนักงาน.
• หลักฐานการส่งสินค้า + ลายเซ็นพนักงานที่เข้ารับ (Check list)

กรณีพัสดุเสียหาย

  1. เลขที่คำสั่งซื้อ
  2. รายละเอียดสินค้าที่เสียหาย
  3. วงกลมจุดที่เสียหายบนตัวสินค้า
  4. วัสดุกันกระแทกตัวสินค้าภายในกล่อง (เช่น บั้บเบิ้ล, โฟม)
  5. ตัวกล่องสินค้าที่ได้รับความเสียหาย
  6. กล่องพัสดุภายนอกที่ส่งกับทางขนส่ง

หมายเหตุ
1. ทาง Shopee จะเป็นผู้ประสานงานแทนร้านค้าในเรื่องการร้องขอค่าชดเชย เฉพาะคำสั่งซื้อที่ถูกส่งผ่านช่องทาง Shopee Express, Ninja Van, Best Express, J&T Express, DHL Domestic, Kerry, EMS-Thailand Post และ Registered Mail-Thailand Post เท่านั้น
2. การชดเชยดังกล่าวจะไม่ครอบคลุมประเภทสินค้าดังนี้ เอกสารที่มีมูลค่า, ของเหลว, สิ่งของประเภทแตกหักเสียหายง่าย เช่น เครื่องแก้ว กระจก เครื่องเพชร เครื่องประดับ สิ่งของที่ผิดกฎหมาย, วัตถุอันตราย, งานศิลปะ, สิ่งมีชีวิต รวมถึงสิ่งของประเภทอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิด
3. จำนวนเงินชดเชยที่ร้านค้าสามารถร้องขอได้จะเท่ากับมูลค่าของสินค้าในคำสั่งซื้อนั้นๆ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

3.1 Shopee Express, Ninja Van, Best Express, J&T Express, DHL Domestic, Kerry, EMS-Thailand Post จะครอบคลุมค่าชดเชยสูงสุด 2,000 บาท

3.2 Registered Mail – Thailand Post จะครอบคลุมค่าชดเชยสูงสุด 300 บาท

4. ในกรณีพัสดุเสียหาย ผู้แจ้งเรื่องสามารถเเจ้งเรื่องได้ภายใน 5 วันหลังสินค้าส่งถึงผู้รับเท่านั้น และ กรณีที่พัสดุสูญหาย ผู้เเจ้งเรื่องสามารถเเจ้งเรื่องได้หากพบว่าสถานะไม่มีการเคลื่อนไหวภายใน 5 วัน

บทความก่อนหน้านี้Shopee express ไม่ยอมส่งของ ขึ้นว่าจัดส่งไม่สำเร็จ ต้องทำอย่างไร
บทความถัดไปติดตามสถานะพัสดุไม่ได้