เช็คพัสดุ international express ส่งจากต่างประเทศ เราสามารถเช็คโดยใส่หมายเลขพัสดุลงในแบบฟอร์ม แล้วกดค้นหา
ติดตามสถานะพัสดุไม่ได้ Shopee  วิธีติดตามสถานะพัสดุ Shopee กรณีเช็คข้อมูลไม่ได้ มีขั้นตอนการติดตามดังนี้ ติดตามเสร็จอย่าลืมให้คะแนนขนส่งด้วยนะครับ

Recent Posts